OPPTAK – BA

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn dokumentasjon av selvstendig utførte arbeider. Et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke.

Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptas ca. 20 studenter. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer.

Søknadsfrist: I 2015 var søknadsfristen 1. april.

Klikk her for mer informasjon og link til søknadsvedlegg.OPPTAK – MA

Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Søkerne vurderes ut fra motivasjonstekst, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer.

Søknadsfrist: I 2015 var søknadsfristen 1. februar.

Klikk her for mer informasjon og link til søknadsvedlegg.

Spørsmål om opptak? Kontakt studiekonsulent Berit Andresen