Epost:

postmottak@khio.no

Besøksadresse:

Fossveien 24
Grünerløkka, Oslo
Kollektivtrafikk: Trikk 11, 12 eller 13 til Birkelunden

Postadresse:

Postboks 6853 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon:

+47 22 99 55 00

Åpne større