Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS)

Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) har som formål å støtte studenter ved avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger. Som en konsekvens av opprettelsen av Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i 1996 ble FKDS etablert i 2008. Kapitalen til FKDS er forankret i en rekke separate legater og fond øremerket studenter ved tidligere Statens Kunstakademi (SKA) og Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Ved utdeling av FKDS stipendier skal det tas hensyn til fondenes opprinnelige formål og verdier.

Les mer om FKDS her.