Treårig utdanning (180 studiepoeng).
Bachelorutdanningen i billedkunst (BA - Bachelor of Fine Arts) er en treårig utdannelse i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner.

Klikk her for mer informasjon om bachelorprogrammet.

Toårig utdanning (120 studiepoeng).
Masterutdanningen i billedkunst (MA - Master of Fine Arts) er en toårig utdannelse i et selvstendig avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Målet er også å utruste studentene til å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunst og andre relaterte samfunnsområder. Programmet har som mål å forberede billedkunstnere til en praksis på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Klikk her for mer informasjon om masterprogrammet.